A program időtartama: 2016. április 28. – 2016. június 30.


JátékA játék lépései:

  1. Vásárolj bármilyen Always terméket a DM üzletekben!
  2. Regisztrálj ezen az oldalon, vagy ha már regisztráltál, a játékba!
  3. Belépés után töltsd fel a termék vásárlását igazoló nyugta adatait!
  4. A nyugta feltöltésekor neked kell eldöntened, hogy az adott nyugtával melyik ajándékra pályázol. Azaz egy adott nyugtával a három ajándék-kategóriából csak az egyik kategória sorsolásán vehetsz rész!
  5. A játékosok között kéthetente kisorsolunk egyet az 5 db, egyenként 15 000 Ft értékű törölköző-csomagból, egyet az 5 db, egyenként 15 000 Ft értékű DM ajándékkártyából és egyet az 5 db, egyenként 15 000 Ft értékű DM ajándékutalványból.
  6. A kétheti sorsolásokban a sorsolás dátumát megelőző két hétben történő vásárlást igazoló nyugtával (vagy nyugtákkal) vehetsz részt.
  7. Ne felejtsd el megőrizni a blokkokat, nyereményedet csak azok ellenében veheted át!
  8. Már egyetlen Always termékkel is játszhatsz. Minél több nyugtát töltesz fel, annál nagyobb az esélyed a nyerésre!


A játék teljes Szabályzata itt olvasható el!


Új nyugta feltöltése Regisztráció vagy szükséges!


Nyeremények

A "Pihe-puha játék" programban a Játékban regisztrált és vásárlásukat igazoló nyugtákat feltöltő játékosok között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Kéthetente
1 db (összességében 5 db), egyenként 15 000 Ft értékű törölköző-csomag* a sorsolás dátumát megelőző két hétben történő vásárlást igazoló nyugtát feltöltő azon játékosok között, akik az adott nyugta feltöltésekor ezt az opciót választották.

Kéthetente
1 db (összességében 5 db), egyenként 15 000 Ft értékű DM ajándékkártya a sorsolás dátumát megelőző két hétben történő vásárlást igazoló nyugtát feltöltő azon játékosok között, akik az adott nyugta feltöltésekor ezt az opciót választották.

Kéthetente
1 db (összességében 5 db), egyenként 15 000 Ft értékű Tezenis ajándékutalvány a sorsolás dátumát megelőző két hétben történő vásárlást igazoló nyugtát feltöltő azon játékosok között, akik az adott nyugta feltöltésekor ezt az opciót választották.
*1 szett tartalma: 2 db 40x60 cm méretű, 2 db 50x100 cm méretű, 2 db 70x140 cm méretű, 1 db 100x150 cm méretű törölköző.
A sorsolási időpontok a Játékszabályzatban megtekinthetők.

Termékek

Nyerteseink2016. 07.05-i sorsolás nyertesei

Nyertes neve
Thomka Katalin - Törölközőcsomag
Bartha Zsuzsanna - DM utalvány
Kerényi Zsoltné - Tezenis utalvány

2016. 06.21-i sorsolás nyertesei

Nyertes neve
Kis Zsuzsanna - Törölközőcsomag
Szántó Barbara - DM utalvány
Hertelendi Ákosné - Tezenis utalvány

2016. 06.07-i sorsolás nyertesei

Nyertes neve
Szűcsné S. Zsófia - Törölközőcsomag
Halom Annamária - DM utalvány
Király Nikoletta - Tezenis utalvány

2016. 05. 24-i sorsolás nyertesei

Nyertes neve
Hegyi Nikoletta - Törölközőcsomag
Balogh Henrietta - DM utalvány
Karsai Mariann - Tezenis utalvány

2016. 05. 10-i sorsolás nyertesei

Nyertes neve
Krakovics Tünde - Törölközőcsomag
Benedek Adrienn - DM utalvány
Jankó Annamária - Tezenis utalvány


JátékszabályAz “Pihepuha játék” program hivatalos játékszabályzata

 

 

1.         A Program szervezője

1.1       A “Pihepuha játék” program (továbbiakban: Program) Szervezője, Lebonyolítója  és Adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.) megbízásából (továbbiakban: Megbízó) a 7 Field Kft. székhely: 1023 Budapest, Lublói utca 11.  (továbbiakban: Szervező).

1.2       Szervező a Megbízó megbízásából végzi a Programmal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.

1.3       A Program helyszíne az alábbi weboldal: http://www.pihepuhajatek.hu (továbbiakban: Weboldal).

2.         Résztvevők

2.1       A Programban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő):

a/ olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

b/ elfogadja a Program jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,

c/ aki a Programba történő belépést megelőzően személyes adatai megadásával regisztrál a Weboldalon.

2.2       Ki vannak zárva a Programból a Szervező, a Megbízó illetve a DM Kft. munkavállalói, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói.

3.         A Program időtartama

             A program 2016. április 28. 00:00:01 órától 2016. június 30. 23:59:59 óráig tart. A pályázatok végső beküldési ideje: 2016. június 30. 23:59:59 óra. A Program kezdőidőpontja előtt, valamint a határidő lejárta után leadott pályázat érvénytelennek minősül és a Programból kizárásra kerül. 

4.         A Programban résztvevő termékek       

 A Programban a magyarországi Dm üzletekben forgalmazott Always márkájú egészségügyi betét és tisztasági betét termékek vesznek részt.

5.         A Program menete

5.1       A Programban az vehet részt, aki a Program időtartama alatt a 4. pontban meghatározott Procter & Gamble termékek közül legalább egy csomagot vásárol bármely DM üzletben és regisztrál a http://www.pihepuhajatek.hu weboldalra. Érvényes regisztrációt követően a vásárlást igazoló nyugta/számla 4/5 jegyű tranzakciós számát, 9 jegyű AP kódját, valamint a vásárlás dátumát feltölti a http://www.pihepuhajatek.hu weboldalra (továbbiakban: Pályázat). A blokkfeltöltés alkalmával a Résztvevő jelzi a weboldalon, hogy a háromféle nyeremény közül, az adott blokkal melyik nyeremény sorsolásán kíván részt venni.

5.2       Az 5.1. pontban megjelölt weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő a nevének, e-mail címének és telefonszámának pontos megadásával lehet. A pályázatot csak az érvényes regisztrációt követően lehet beküldeni.

5.3       A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Pályázat a Szervező rendszer adatbázisában rögzítésre került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó. A határidőn túl leadott Pályázat érvénytelen.

5.4       Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) Résztvevő a Programból automatikusan kizárásra kerül.

5.5       A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

5.6       Egy vásárlási blokk/nyugta adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a Program során, továbbá egy nyugta adatai egy feltöltésnek minősülnek abban az esetben is, ha azzal több, mint egy csomag a 4. pontban meghatározott egészségügyi-, illetve tisztasági betét termék vásárlása is igazolható. A Résztvevők a Program során több Pályázat benyújtására is jogosultak.

5.7       Az akcióban csak a DM üzletekben forgalmazott Always termékek vásárlásáról szóló vásárlási blokkal/nyugtával lehet részt venni.

5.8      A Játékban valamennyi magyarországi DM üzlet részt vesz.

6. Sorsolás

6.1       A Program során kéthetente, összesen 5 alkalommal, meghatározott időpontokban valamennyi Résztvevő, aki az adott időszakban legalább egy vásárlási blokk/nyugta adatait érvényesen feltöltötte a http://www.pihepuhajatek.hu weboldalra, részt vesz a Program sorsolásán.

6.2       A Program menete során kéthetes ciklusokban, az adott időszakban érkező pályázatok közül sorsolt nyertesek (továbbiakban: Nyertes) a Program résztvevői közül kerülnek ki a Lebonyolító által tartott sorsolásokon az alábbi időpontokban: 2016. május 10., május 24., június 7., június 21., valamint július 5. napján 10:00-kor, Dr. Fignár Andrea közjegyző jelenlétében. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye: 1023 Budapest, Lublói u. 11. A sorsolás számítógépes program segítségével véletlenszerűen történik.

6.3       A Lebonyolító a 15 db nyeremény Nyertesein felül 15x3 db tartaléknyertest sorsol. A Nyertesnek tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen játékszabályban meghatározott követelményeknek. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes nem felel meg a játékszabályban megállapított valamennyi követelménynek.

7.  Nyeremények

A Programban az alábbi nyeremények (továbbiakban: Nyeremény) kerülnek kisorsolásra a teljes promóció során 5 alkalommal, kéthetes ciklusokban:

7.1       5 db egyenként 15.000,- Ft értékű törölközőcsomag

2 db 40x60 cm méretű

2 db 50x100 cm méretű

2 db 70x140 cm méretű

1 db 100x150 cm méretű törölköző

5 db egyenként 15.000,- Ft értékű DM ajándékkártya,

5 db egyenként 15.000,- Ft értékű Tezenis ajándékutalvány.

A Nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a Résztvevő a Program során legalább egy vásárlási blokk/nyugta adatait feltöltse a fent meghatározott weboldalra. A nyugtának/blokknak legalább 1 csomag, a játékban résztvevő terméket tartalmaznia kell.

7.2       A Szervező a Nyertest 7 napon belül telefonon vagy írásban értesíti a Nyereményről a Nyertes által a regisztráció során megadott telefonszámon/e-mail címen. A Szervező a nyertes elérését/értesítését minden esetben kizárólag három alkalommal kísérli meg, valamint egy alkalommal értesíti e-mailben. Ha a Nyertes az utolsó telefonhívástól, illetve az e-mail elküldésétől számított 3 munkanapon belül Szervező egyik megkeresésére sem válaszol, a Nyeremény átvételére többé már nem jogosult. A Szervező nem köteles a Nyertes részére másik lehetőséget adni a Nyeremény átvételére, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe. A Nyertes (és a tartaléknyertes) köteles a Szervezővel a Nyeremény átadhatósága érdekében közreműködni.

7.3       A Szervező kapcsolatba léphet a Nyertessel abból a célból, hogy ellenőrizze, hogy a Nyertes a Program szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelel-e, továbbá adategyeztetés céljából. A Nyeremény nem átruházható és készpénzre nem átváltható. A Szervező a Nyereményt futárszolgálat/posta útján kézbesíti a Nyertesek részére az adott Nyertes sikeres értesítését követő 30 napon belül. Amennyiben a Nyertes bármely, a Lebonyolítónak nem kizárólagosan felróható okból nem veszi át a Nyereményt, arra a továbbiakban nem jogosult, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye életbe lép.

7.4       A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Nyeremény kézbesítés során történő megsérüléséért, elvesztéséért, illetve megsemmisüléséért. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átadásával összefüggésben a Nyertessel szemben. A Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező/Lebonyolító nem köteles a Résztvevőnek a Nyeremény átadásának idejére, illetve helyére vonatkozó kérelmét figyelembe venni. 

7.5       Amennyiben a Nyeremény átadásának helye, vagy ideje nem megfelelő a Nyertes számára, a Nyertes nem jogosult másik időpontot vagy helyszínt javasolni, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.

7.6      A Nyeremény készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

7.7       A Résztvevő köteles a Program ideje alatt megőrizni az eredeti nyugtát/blokkot, mert a Lebonyolító a Résztvevő nyertessége esetén jogosult kérni, hogy a Résztvevő az eredeti nyugta/blokk másolatát küldje el egy meghatározott postai, e-mail vagy fax címre a blokk/nyugta érvényességének megvizsgálása céljából.

7.8       Hamisított vagy manipulált nyugták/blokkok érvénytelenné teszik a Pályázatot és nem vehetnek részt a Programban. A Programban résztvevő nyugták/blokk érvényességével összefüggésben felmerülő vitában a Szervező döntése irányadó. 

9.         Adatvédelem

9.1.      A Szervező a Résztvevő adatait kizárólag a játékszabályban meghatározott célra, időben és helyen használja fel. A Szervező nem jogosult a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik személy részére átadni, a jelen szabályzatban meghatározott adatfeldolgozó kivételével.

9.2.      A Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szervező adatbázisában rögzítésre kerüljenek. Továbbá, a Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező az adatokat a Program lebonyolítása céljából használja. Az összegyűlt adatok a nyereményjáték befejezésétől számított 90 napon belül törlésre kerülnek.

 Az adatkezelési törvény rendelkezései alapján a Szervező a Program adatkezelője.

9.3.      A Programra történő regisztrációval a Résztvevő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a neve és a hely, ahol él nyilvánosságra kerüljön.

9.4.      A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a díj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

9.5.      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-98157/2016

9.6.      A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@7field.com email címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás és a bírósághoz fordulás joga is.

 10.       Egyéb rendelkezések

10.1.    A Programban való részvétellel a Résztvevők elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. A Résztvevők a Programba történő belépéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják annak szabályait.

10.2.    A Szervező/Megbízó bármikor jogosult a Program visszavonására.

10.3.    A Megbízó/Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevőkkel szemben a Programban való részvételért. A Nyeremény átadásával összefüggésben kizárólag a Résztvevőt terheli felelősség, a Szervező a Program során felmerülő személyi sérüléssel és kárral összefüggésben felelősségét kizárja. 

10.4.    A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló blokk/nyugta érvénytelensége esetén a Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Szervező által a jövőben szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Megbízó/Szervező a vásárlást igazoló számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

10.5.    A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. A Szervezőt, illetve Megbízót a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

10.6     A Programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a magyarországi DM üzletekben található reklámanyagokon.  A teljes játékszabályzat megtalálható a http://www.pihepuhajatek.hu weboldalon vagy a Szervező 1.1 pontban megjelölt székhelyén. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban az  info@7field.com e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket. Az info@7field.com e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Szervező válaszol. A Szervező/Megbízó a Program lezárását követő 60 napon túl a Programmal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

Budapest, 2016. április 4.

7Field Kft.

Szervező